375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİÇİ 23. VE 24 MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN SÖZLÜ UYGULAMALI SINAV   

T.C. KASTAMONU İLİ ŞENPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİÇİ 23. VE 24 MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN SÖZLÜ UYGULAMALI SINAV İLAN 24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 01.01.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkındaki Tebliğin 38. maddesi gereğince oluşturulan Sınav Kurulu Komisyonunca Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39.maddenin 1. Fıkrası gereğince uygulanacak olan sözlü uygulamalı sınav 12.03.2018 Pazartesi günü saat 14:00 ‘de Şenpazar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. 39. maddenin 2.fıkrası gereğince ilanen duyurulur. Cem ÇINAR Belediye Başkanı
Okunma :212

 

 

enpazar Belediyesi 2014.Tm Haklar Sakldr