bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

ZABITANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Zabıta memuru kimdir?

Ülkemizde iki türlü zabıta vardır. Bunlardan ilki kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyet gösteren idari zabıta iken diğeri ise suç delillerini toplamak ve failleri yakalamak ile görevli adli zabıtadır.

Zabıtanın görevleri nelerdir?


 • Zabıtanın yetkileri nelerdir?Tüketicinin korunmasına yönelik belirlenmiş uygulamaları kontrol etmek
 • Vatandaşların zabıta amirliğine iletmiş oldukları şikayetler hakkında gereken faaliyetleri sürdürmek
 • Gıda ürünleri satan dükkanların denetimini yapmak
 • Çevre koruma kanunu ile düzenlenmiş maddelere dair denetim mekanizmasını yönetmek
 • Sağlık şartlarına uygun olmayan dükkanların kapatılmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak
 • Sokak satıcılarını önlemek ve satıcıların gerekli cezaları almasına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Dilencilerin dilenmesini önlemek
 • Kaçak et satışı yapan müesseseler hakkında gerekli cezai işlemleri yönetmek
 • Kaçak inşaat denetimi yapmak
 • Ana arterlerdeki kazı çalışmalarını denetlemek
 • Umuma açık alanların kontrolünü yapar, denetim ile alakalı belgelerin düzenlemesini yapar.
 • Yıkılması hususunda yetkili mercilerce karar alınmış yapılar hakkında yürütülen yasal yaptırımları uygular.
 • Belediyenin taşınmaz ve taşınır mallarına tecavüzü önler.
 • Umumi alanlarda izinsiz satışı önler.