bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri 

  • Yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak,
  • Yıllık bütçe teklifi hazırlamak,
  • Tretuvar, bordür ve her türlü altyapı işlemlerini yapmak,
  • Kış aylarında karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
  • Yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin mevcut personel, araç ve gereç ile ya da ihale yoluyla gerçekleşmesini sağlamak,
  • Bina, tesis vb. yapıların bakım ve onarımlarını yaptırmak,
  • Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek, fen işleri müdürünün görevleri arasındadır.