bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri 

 • Yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 • Yıllık bütçe teklifi hazırlamak,
 • Tretuvar, bordür ve her türlü altyapı işlemlerini yapmak,
 • Kış aylarında karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin mevcut personel, araç ve gereç ile ya da ihale yoluyla gerçekleşmesini sağlamak,
 • Bina, tesis vb. yapıların bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 • Başkanlıkça verilecek diğer iş ve görevleri yapmak. 
 • Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek, fen işleri memurlarının görevleri arasındadır.
 • Belediye envanterindeki araçların bakım onarım işlerini takip etmek.
 • Belediye taşınmazlarının kira ve alım satım kamulaştırma işlemlerini yapmak.
 • Belediye envanterine alınacak araçların alım işlemlerini yapmak.
 • Sahada yapılması gereken temizlik bakım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Bağlı olduğu müdürlüklere (Mali Hizmetler-Yazı İşleri) diğer işlerde yardımcı olmak