bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

  • Belediyenin gelen ve giden yazılarını kaydetmek, giden yazılarını göndermek, takibini yapmak, elektronik ortamda etkin belge yönetim sistemini ilgili birimlerle koordineli olarak kurmak ve işletilmesini sağlamak.
  • Belediyenin arşiv işlerini mali hizmetler birimi ve diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek ve sağlıklı arşiv sistemi oluşturulmasını sağlamak.
  • Meclis ve encümen toplantılarını hazırlamak, duyurmak, toplantılara ilişkin kayıtlarını tutmak,toplantı alım hizmetlerini yürütmek.
  • Başkanlık  yazışmalarını yapmak ve takip etmek.
  • Başkanlık makamına ait temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
  • Belediye personelinin alımı, atanması, vekâlet, terfi, izin, görevlendirme, disiplin, emeklilik gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 
  • Belediye personelinin hizmet içi eğitim planlarını diğer birimlerin görüşünü almak suretiyle yapmak ve uygulamasını sağlamak.
  • Etik mevzuatının gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek.
  • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.